PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Varme hjerter på Frogner

Gjensidig glede

Kontakt og besøkstjenesten er et tilbud for folk som bor på Frogner,
og tilbyr besøk, fellesskap, sosial kontakt og hjelp til lettere oppgaver
som for eksempel å handle.

Gjennom dette gis mennesker muligheten til å treffes og etablere kontakt.
Både det å ta imot besøk og gå på besøk kan være til felles glede og
berikelse i hverdagen. Vi tror at det å få besøk eller å ha noen å gå en
tur med en gang iblant, kan være en god opplevelse for mange. Denne
tjenesten skal ikke erstatte noen form for hjemmetjeneste, men være
et supplement.

Hvem kan bli besøksvenn?

Tjenesten er for de som er glad i mennesker og som ønsker å bety
noe for noen. De som ønsker besøk er forskjellige. Derfor er det bra at
de som går på besøk også er forskjellige. Det viktigste som besøksvenn
er at en har tid og lyst til å være et medmenneske. Alle besøksvenner
får tilbud om samlinger og veiledning. Besøksvennen har taushetsplikt.