Franskgruppe

Leser å snakke om en fransk tekst

Neste Franskgruppe

Dato Kl. Tittel Sted
Man 21.01 11:00 Franskgruppe Tidemandstuen
Man 28.01 11:00 Franskgruppe Tidemandstuen
Man 04.02 11:00 Franskgruppe Tidemandstuen
Man 11.02 11:00 Franskgruppe Tidemandstuen
Man 18.02 11:00 Franskgruppe Tidemandstuen
Flere aktiviteter

Besøksvenn

Gjensidig glede...

Daglig aktiviteter på Tidemandstuen

...

Filosofigruppe

Dialog - verdier - språk...

Lesegruppe

Lese en bok hver for oss,...

LUNSJ

Varmerett og brødmat...

Malegruppe

Male bilder...

2018 © Tidemandstuen frivilligsentral