Frivilligsentralens tilbud fortsetter, men på et nytt sted

Helse og omsorg

Frivilligsentralens tilbud fortsetter, men på et nytt sted

Bydel Frogner har ingen planer om å legge ned Frivilligsentralen og vil nå jobbe med andre mulige lokaler for videre drift.

Aktuelt / Publisert: 11.03.2024

Av Bydel Frogner

Tidemandstuen frivillighetssentral.
Oslo Røde Kors selger eiendommen i Tidemands gate 44 på Frogner, hvor Tidemandstuen frivilligsentral ligger i dag. Bilde: Tidemandstuen frivilligsentral.

Oslo Røde Kors har besluttet å selge eiendommen Tidemands gate 44, som i dag fungerer som Tidemandstuen frivilligsentral. Det betyr at leieavtalen vi har med Oslo Røde Kors i Tidemands gate 44 ikke blir forlenget og utløper 30. november 2024.

Frivilligsentralen har vært et trepartssamarbeid mellom Bydel Frogner, Oslo Røde Kors og Lions.

Dette betyr ikke at tilbudet forsvinner, og Bydel Frogner har startet prosessen med å se på alternative lokaler og samarbeidspartnere.

Ved spørsmål kontakt:

Elize Liljenkvist

Seksjonsleder møteplasser og aktivitet for eldreEpostelize.liljenkvist@bfr.oslo.kommune.no

Del på Facebook Del på Twitter

Flere nyheter
2024 © Tidemandstuen frivilligsentral