Filosofigruppe

Dialog - verdier - språk

Filosofigruppen er en samtalegruppe for undring, refleksjon og samtale om eksistens, kunnskap, verdier og språk.

Vi tilstreber en kritisk og systematisk tilnærming som bygger på rasjonelle argumenter.

2020 © Tidemandstuen frivilligsentral