HISTORIEN OM TIDEMANDSTUEN

i Tidemands gate 44 finner man Tidemandstuen, et gammelt, gulmalt trehus som ligger i en vakkerhage. I det snart 200 år gamle bevaringsverdige huset holder Frivilligsentralen til. Man vet ikke nøyaktig hvor gammel Tidemandstuen er, men gammel er den, og den har en svært
 interessant historie. 

Huset lå opprinnelig på Nisseberget, ved oppkjørselen til Slottet, på Marienlyst løkke. Løkken ble i 1826 solgt til Slottets byggekommisjon, som leide den ut i mange år til sommerbolig for oberstløytnant Otto Richard Kierulf.

Da Slottsparken skulle planeres i 1830-40 årene, måtte løkkebebyggelsen rives, eller flyttes. Den ærverdige, enetasjes hovedbygningen ble i 1846 kjøpt av Kierulfs to sønner, byråsjef Carl Emanuel Kierulf og medisinalsjef Christian Thorvald Kierulf. Huset ble flyttet til en parsell av Sognsløkken på Frogner (Tidemands gate 44), som brødrene kjøpte det samme året. Huset ble først kalt Nystuen, deretter Blida. Tomten ble i 1862 delt mellom brødrene. Carl Emanuel beholdt den eldre bygningen Nordre Blida (Tidemandsstuen), mens Christian fikk Søndre Blida, hvor han oppførte en stor trevilla på tomten der den store funkisgården fra 1932 ligger (Tidemands gate 34). I 1876 ble Tidemandstuen påbygget til to etasjer og ombygget til sveitserstil.

Det sies at det på Marienlyst på Nisseberget ble holdt festlige sammenkomster for byens ledende borgere, selv kongelige personer skal ha vært på besøk. I Tidemands gate 44 ble denne tradisjonen ført videre. Her har Halvdan Kierulf, fetteren til Carl Emanuel og Christian Thorvald, opptrådt med egne og andres komposisjoner, og her har Ole Bull spilt vakker fiolinmusikk. Det var et åpent hjem preget av kunst og kultur. Kierulf familien eide huset til 1914. I 1929 ble det kjøpt av Gudveig og Johannes Berg-Hansen. Fra 1971 har Røde Kors stått som eier, og I flere år styrte de et populært dagsenter for eldre. Fra 1998 har Frivilligsentralen holdt til her. Sentralen er drevet av Røde Kors, Lions og Frogner bydel. Lions støtter både med arbeid og økonomi, mens bydelen står for driften.

Tidemandstuens interiør er holdt i en gammel sjarmerende stil. I salongen i første etasje har familien Berg-Hansen, som eide huset fra 1929, latt mange av de fine, gamle møblene bli stående. I annen etasje finnes det en stor stue som ofte blir brukt til møterom. Her og i resten av huset møtes folk både på dagtid og kveldstid. Tidemandsstuen leies ofte ut til foreninger og private selskaper. Hagen er i sommermånedene et syn med sine høye trær og utallige blomsterbed. Her blir det blant annet arrangert fester og konserter.

Tidemandstuen blir kalt "mulighetenes hus", og det med rette. Huset er blitt et samlingssted, et grendehus, hvor alle kan møtes uansett alder, stand og stilling. Alle er velkommen til å være med på de faste aktivitetene i husets daglige gjøremål. Det serveres lunsj her mandag til torsdag. Folk fra ulike nasjoner er ofte med på å lage mat fra sin kultur.

Alle kurs og samlinger i Tidemandstuen er etablert etter initiativ fra frivillige. Trenger en hjelp, eller vil en hjelpe? Har en ideer? Av oppgaver kan nevnes: Besøks- og følgetjenester, hjelp til innkjøp, ledsagelse på turer, leksehjelp, datahjelp, norskundervisning til utlendinger. Man kan også delta på ulike kurs som fransk, spansk, drama, yoga, dans, filosofi, lesegruppe. Kursene er gratis.


Daglig leder: Mette Berg. 

Telefon: 477 85 083

Epost: post@tidemandstuen.frivilligsentral.no


2023 © Tidemandstuen frivilligsentral