Tidemandstuen Frivilligsentral

  • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?

  • Vil du treffe nye mennesker?

  • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres Frivillig.

Gjensidige stiftelsen har gitt kr 150.000 til prosjektet "Sykling uten alder i bydel Frogner".
Tidemandstuen takker fra alle deltakere fra besøkstjenesten og sykehjem som nå vil få en tur ut!

Tidemandstuen holder åpent
26, 29 og 30 desember.

Finn oss på Facebook  
 

2019 © Tidemandstuen frivilligsentral